English

Thoả thuận bảo mật của Zavatar

Giới thiệu

Đây là thoả thuận bảo mật của ứng dụng Zavatar

Tại Zalo Group, chúng tôi rất chú trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết không thu thập và trao đổi thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.

Chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn như thế nào?

Tất cả các dữ liệu của bạn sẽ được mã hoá và lưu trữ. Chúng tôi đảm bảo không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Những thông tin chúng tôi cần từ bạn:

- Thông tin đăng nhập của bạn (thông qua Zalo, Facebook) nhằm lưu trữ và phục hồi dữ liệu của bạn.

Tích hợp với ứng dụng Zalo và Laban Key

Là một ứng dụng tạo ra những Sticker theo nhân vật riêng của bạn, Zavatar tích hợp vào các ứng dụng Zalo và Laban Key, nhằm giúp cho các bạn có thể gởi Sticker một cách nhanh chóng hơn. Để đáp ứng cho việc tích hợp, chúng tôi chia sẻ việc hiển thị và gởi với các ứng dụng trên.

Bạn phải đồng ý với các điều khoản nếu muốn sử dụng tính năng này.

Thay đổi thỏa thuận

Thoả thuận này có thể thay đổi định kỳ. Mỗi khi thay đổi về thoả thuận chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web của Zavatar. Chúng tôi sẽ không tự động thu thập dữ liệu nếu không có được sự cho phép của bạn.


Zavatar’s Privacy Policy

Overview

This is the privacy policy for Zavatar

At Zalo Group, protecting your personal data and sharing community is core to our mission.

How we protect your data?

All data will be encrypted

Information we collect:

- Your basic information when you login Facebook or Zalo

Integration with Zalo and Laban Key

In order make it easier for you to send stickers, our app will be integrated into Zalo and Laban Key. You can send your sticker from Laban Key and Zalo. So we need to share stickers with these applications.

Please consider our “Term of Conditions” if you want to use this feature.

Policy changes

Periodically, we may update this privacy policy. When that happens, we will post the updates in this website and in our application (Zavatar). We will not automatically collect your data without your explicit consent.

Back to top